Vidres

cristal1A Neteges Coral disposa d’un equip d’especialistes format per persones amb una alt nivell professional i formats per realitzar treballs en alçada. Aquest departament disposa d’equips de treball com plataformes elevadores, camió grua, perxa amb aigua osmotitzada, etc. Els nostres serveis inclouen:

  • Murs cortina
  • Treballs amb plataforma elevadora
  • Vidres
  • Mampares
  • Persianes
  • Rètols
  • Tendals