Tractament de superfícies

Els tractaments de terres requereixen de personal tècnic i executor del servei per tal que l’assessorin a escollir el sistema més adient per a les seves necessitats. A més, si és necessari, inclourem dins del pla de treball habitual un manteniment del paviment amb actuacions periòdiques a realitzar per les nostres brigades especialitzades.
  • Polits i cristal·litzats.
  • Decapatges i encerats de sòls sintètics.
  • Neteja de moquetes, catifes i tapisseries.

Tractaments de terres de: