Sport

sportNeteja, higiene i desinfecció a les instal·lacions esportives

La higiene d’un centre esportiu s’ha convertit en un treball molt especial, en què no solament són necessaris uns coneixements específics de neteja, sinó també uns protocols d’higiene i desinfecció.

Neteges Coral tindrà especial cura en les zones crítiques com: els vestidors, platges, piscines, dutxes, sistemes de ventilació, etc … ja que són fonts de bacteris i fongs, i realitzarà la neteja mitjançant els productes desinfectants més adequats per a cada àrea.

Hem creat uns protocols de neteja i higiene propis, on no solament és suficient l’aspecte visual, prou important cara l’abonat, sinó on donem més garanties d’higiene i desinfecció.

sport2Mètodes específics

La neteja en un centre esportiu és molt important ja que una mala desinfecció pot repercutir en problemes a nivell microbiològic, i es pot estendre al personal usuari del centre.

Apliquem mètodes i procediments específics per a centres esportius, basats en aquells punts que els departament de sanitat dels organismes competents valoren més durant les seves inspeccions.

Realitzem un procés de neteja en profunditat per evitar problemes causats per una mala desinfecció en lavabos, dutxes i vestuaris, que poden repercutir en problemes a nivell microbià i que poden estendre’s als usuaris del gimnàs o centre esportiu.

Farem servir mopes i baietes codificades per colors i d’un sol ús, per evitar la contaminació creuada entre diferents zones del recinte.

Qualitat de Servei
Per Neteges Coral és molt important donar la major qualitat en el seu servei i que el personal usuari pugui gaudir amb tranquil·litat de les instal·lacions.

Els mètodes que emprem són una combinació de sistemes innovadors de neteja, controls exhaustius de qualitat, productes específics i maquinària d’última generació, necessaris per arribar al nostre fi.

A més disposem de grans professionals del sector, cursos de formació específics, una organització adaptable a les necessitats del client, i un servei de supervisió i control.

La nostra política de qualitat esta basada en el control, la supervisió, els controls microbiològics i comunicació constant. Treballem dia a dia per millorar el nostre servei provant nous productes, sistemes, maquinària i donant formació continuada als nostres treballadors i supervisors.