Salut

Sin título-3Neteja hospitalària

La neteja d’un centre hospitalari requereix de sistemes, mètodes i gestió molt professionals. El gran nombre de visitants juntament amb les característiques pròpies d’aquests centres i dels seus pacients, exigeixen solucions de neteja a mida, molt especialitzades, recolzades per una gestió i programació molt professional.

Per la neteja i desinfecció de les instal·lacions de centres sanitaris, realitzem un “pla de neteja” on es distingeixen les diferents àrees:

 • Zones d’Alt Risc (quiròfans, esterilització, unitats de reanimació, etc.)
 • Zones de Risc Mig (zones hospitalització, sales de visita, etc.)
 • Zones de Risc Baix (vestíbuls, passadissos, sales d’espera, etc.)

 • A cada zona s’aplicarà una metodologia i desinfecció diferenciada, tan en
  forma com en freqüència, establint per cada àrea uns controls y protocols
  d’actuació que ens assegurin el compliment dels serveis a realitzar.

  desinfeccioLa desinfecció hospitalària

  La desinfecció a través de la neteja de superfícies té com a finalitat combatre amb les infeccions i concretament, les que tenen el seu origen a la pols.

  Una neteja freqüent (mínim una vegada al dia) i desinfecció de les superfícies es essencial per reduir la dispersió dels gèrmens. La descontaminació de les superfícies ha de ser examinada en relació directa amb la seva proximitat al pacient.

  Abans d’aplicar un programa de desinfecció s’ha de realitzar una neteja adequada de les diferents zones, i aquesta ha de ser metòdica (amb un pla previ elaborat), científica (utilitzar mètodes apropiats segons la característica dels gèrmens) y completa (utilitzar el desinfectant adequat segons la zona a netejar, alt, mig o baix risc).

  zonariesgoNeteja zones d’ALT RISC

  Dintre de l’àrea quirúrgica i fonamentalment en els quiròfans, la neteja i desinfecció ha de ser especialment acurada, ja que la contaminació del medi ambient és un factor que juntament amb uns altres, pot influir en la infecció. La complexitat i l’ús d’aquestes àrees ens obliguen a realitzar un programa de neteges exhaustiu.

  • Neteja inicial del dia.
  • Neteja entre intervencions.
  • Neteja post- intervenció contaminant.
  • Neteja final de la jornada.  Neteges Coral ofereix un sistema basat en la utilització de la tecnologia de microfibres, el fregat humit, classificació per codis de colors dels teixits de neteja segons l’OMS i esterilització de superfícies de sales de risc, controls de qualitat de la placa bacteriana, utilització de carros de neteja específics per a la neteja hospitalària i de la forma més higiènica.

  Els productes escollits per a aquest tipus de servei estaran contrastats amb l’equip experimental de la comissió de cada centre.