Pharma

pharma-2Formació constant i específica per a la industria

Quan es tracta de neteges dins l’industria farmacèutica, donem una especial importància a la formació del personal i al bon ús dels productes i utensilis de neteja per tal d’evitar barreges i utilitzacions que podrien ser perilloses.

 • Formació en matèria de prevenció de vessaments.
 • Neteja específica de Sales Blanques.
 • Dotació de tots els equips d’aspiració amb filtres HEPA i HUPA.
 • Utilització d’equips individuals de neteja destinats exclusivament als espais aïllats.
 • Neteja i manteniment de laboratoris

  Per la neteja de laboratoris es realitza una neteja com en qualsevol edifici d’oficines o magatzem, i per altra banda es realitza la neteja de zones estèrils on s’emmagatzemen les matèries primes per la realització del treball concret del laboratori. Aquesta neteja es realitza amb cura i respecte pels espais i zones de manipulació, pels productes i materials utilitzats, com per la gent que hi treballa.

  pharma-2Desinfecció i neteja de laboratoris

  Els sistemes de neteja de laboratoris persegueixen mantenir unes condicions contínues d’higiene i desinfecció de superfícies i equipaments. Neteges Coral aplica l’última tecnologia tant en mètodes com en procediments.

  La desinfecció suposa la destrucció dels microorganismes reduint el flux dels mateixos cap al material i els equips, i incrementa la seguretat dels treballadors.
  Una correcta desinfecció i neteja del laboratori assegura l’obtenció dels certificats de qualitat i evita que els microorganismes de l’ambient contaminin el procés productiu.

  pharma-2Neteja de Sales Blanques

  Inclourem la desinfecció de totes les superfícies d’acord amb els requisits de GMP’s que en els seus articles 61 i 62, destaquen:

  • L’obligatorietat de realitzar rotacions de productes de neteja.
  • Que els desinfectants per a sales de grau A i B siguin estèrils abans de la seva utilització.

  Els equips de neteja són específics per a aquestes sales i permeten ser autoclaus.
  El nostre personal esta especialitzat en la neteja d’aquests tipus de recintes, disposem de reglaments d’aplicació durant aquest tipus de servei.
  La neteja d’aquestes àrees ha de ser sempre humida per evitar les emissions de partícules.

  Per realitzar la neteja s’han d’utilitzar materials i productes especials que compleixin amb els requisits exigits a la sala, a més de seguir unes metodologies molt concretes a les diferents zones.