Patrocini i mecenatge

Neteges Coral té diferents plans de patrocini per diferents sectors, destacant en el sector SPORT, sector amb el que volem promocionar les activitats i benestar físic de la societat.

També destacar el nostre pla de mecenes al sector EDUCA, amb el qual col·laborem amb diferents entitats premiant la excel·lència, els esforços i diferents projectes socials.