NETEGES CORAL es certifica amb la ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015

Seguint amb els criteris de millora continua i de respecte mediambiental. Neteges Coral certifica els sistemes de gestió.

En aquest sentit Neteges Coral ha obtingut, el passat mes de Juliol, les certificacions conforme la Normes ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015, habent sigut avaluada i certificada per SGS ICS Ibèrica, S.A.

Equips d’experts auditors han aportat els seus coneixements i professionalitat en materia mediambiental, tècnica i de legislació per dur a terme l’auditoria i otorgar la certificació de la Gestió de Sistemes Mediambientals (ISO 14001:2015) i del Sistema de Gestió de la Qualitat (ISO 9001:2015) de l’empresa Neteges Coral.

Certificat ISO 9001-2015

Certificat ISO 14001-2015