Metodologia

Mai hi ha dos requeriments iguals, per això, el departament tècnic de Neteges Coral
realitza un estudi tècnic previ amb els requeriments de neteja de cada un dels nostres clients coneixent les superfícies on es realitza el servei i el rendiment òptim de cada neteja segons el tipus de zona a netejar.

– Planificació de les periodicitats de neteja òptimes.
– Definició de la metodologia i l’equipament tècnic.
– Elaboració d’equips i assignació de personal.
– Confecció de torns.
– Implementació de processos i protocols de Salut i Seguretat Laboral i Qualitat.
– Establiment de jerarquies i seqüències de supervisió.

Treballem constantment en la millora dels nostres processos i en benefici dels nostres clients per tal d’optimitzar el rendiment dels nostres serveis.


Clic aquí per veure el gràfic d’Estudi Tècnic més gran.

Clic aquí per veure l’Indicador més gran.