Jardineria

JardineriaQualsevol jardí exterior o interior reflecteix la imatge de l’empresa. Un jardí necessita una atenció permanent tant en els seus tractaments, poda, adobs, nutrients o sistemes especials de rec.

Neteges Coral disposa d’un departament especialitzat per realitzar serveis de jardineria i manteniment periòdic de jardins.
– Desbrossat.
– Manteniment de jardins.
– Control i col·locació de sistemes de rec automàtic.