Enquesta de satisfacció

Volem millorar

01
¿Des de quant és vostè client?

02
Com ens va conèixer?

03
Quin és el grau de satisfacció amb el servei?

04
Tornaria a sol·licitar els serveis de l’empresa?

Grau de satisfacció amb els departaments de l’empresa

05
Administració / Comptabilitat / Facturació

06
Producció

07
Servei Atenció al Client

08
Comercial

Consideracions finals

09
Considera que el personal que l’atén li proporciona un servei fiable?

010
Com considera la comunicació amb el personal?

011
Recomanaria el servei a altres persones/empreses?