Educa

educaMàxima exigència

La neteja és important en qualsevol lloc, però encara més quan parlem de la neteja de centres escolars, la neteja ha de ser metòdica i personalitzada. El nostre objectiu es aconseguir un ambient higienitzat i un clima d’estudi més saludable pel personal docent i l’alumnat.

L’ higiene és primordial de cara a la tranquil·litat dels pares i mares, i per evitar qualsevol risc de propagació de malalties originades per un mal estat de la neteja del centre. Per tant, de forma diària, realitzem la neteja i manteniment integral de les dependències.

La desinfecció i neteja de centres educatius (col·legis, instituts, universitats, etc.) és una pràctica indispensable per garantir la salut de l’ambient estudiantil. Els controls de desinfecció i neteja de centres escolars han de ser rigorosos i realitzar-se periòdicament.

Mètodes específics

Neteges Coral conscient de tot això, disposa d’una metodologia que té en compte paràmetres com el volum d’infants que utilitzen el centre, els usos al qual van destinades les aules i sales, l’entorn, les edats i volum del personal, etc. A més, la neteja no només s’enfoca a paviments, sanitaris i aules, sinó que totes les eines, mobiliari i objectes s’inclouen dins els nostres plans de treball.
També tenim en compte la preparació de les aules al retorn de les vacances, incloent una previsió de neteja de reforç per iniciar les classes i deixar-ho tot ben net i a punt.

Control bacteriològic
Periòdicament es realitzen controls de bactèries i fongs dels centres escolars
per avaluar el nivell de neteja i desinfecció del mètode utilitzat.

sector-educa-2Tecnologia

L’ús de la innovació tecnològica per tal d’optimitzar rendiments és una de les prioritats dels nostres mètodes de neteja de centres docents.
Neteges Coral utilitza per a la neteja exclusivament material de micro fibra. Són múltiples els avantatges que aporta la micro fibra a la neteja:
– Absorbeix la micro pols i els residus químics que produeixen al·lèrgies.
– Evita el desenvolupament de gèrmens i bactèries.
– Augmenta el rendiment de la neteja considerablement.
– Disminueix l’ús de químics.

El sistema de codificació amb colors de les baietes per als diferents tipus d’utilització, permet aconseguir resultats higiènics i impedeix la propagació de gèrmens en àrees sensibles.