Control de plagues

Control de plagas

Tot el personal d’aquest departament està homologat per realitzar el control de plagues i oferir solucions ràpides, segures i efectives en la eliminació de diferents plagues: rates i ratolins, carcoma, cuques, fumigació, etc. Creem un plantejament de treball juntament amb el client:

  • Diagnòstic de la plaga a combatre.
  • Estudi dels medis a utilitzar.
  • Recomanacions al client de les mesures de prevenció.
  • Productes que s’utilitzaran.
  • Sistemes de tractament.
  • Seguiment del control efectuat.
  • Programació de futures actuacions.