Compromís / Valors

Neteges Coral es defineix per una sèrie de Valors:

Experiència, especialització i servei

L’experiència de Neteges Coral es centra en diferents sectors entre els quals destaquen el sector sanitari, el farmacèutic i les instal·lacions esportives.

La política de l’empresa no està orientada a la diversificació dels serveis a oferir, sinó que, contràriament, estem enfocats a l’especialització en els sectors amb els que acumulem l’experiència per conèixer les necessitats i prioritats del servei ofert.

Estem en constant evolució per adaptar-nos a nous reptes i oferir solucions adequades a les necessitats dels nostres clients oferint el servei adequat a les diferents
necessitats.

Qualitat i fidelització

La política de recursos humans ens permet comptar amb un equip, tant directiu com operatiu, motivat i enfocat en tot moment a l’assoliment del principal objectiu de l’empresa, és a dir, la satisfacció i fidelització del client.

La solvència financera de Neteges Coral és òptima gràcies a una política de creixement sostenible i basada en la fidelització de la nostra cartera de clients, que ens permet obtenir uns bons ratis financers tant en liquidesa a curt termini, com en solvència a llarg termini. L’empresa sempre ha estat al corrent de totes les obligacions de caràcter fiscal, social, mercantil i laboral.